#Power96
Miami's Party Station

Happy Bday POTUS

John Duhe


So the president turns 53 today. Happy birthday sir! #PresidentObama #WhatsThatNumberOneZodiacSign #PowerMorningShow #Power96